" สะอาด สว่าง สงบ "

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับนายอำเภอขุนหาญคนใหม่

 8 พฤศจิกายน 2559  นายณรงค์  จำปา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ ได้เข้าพบนายสมเกียรติ  สีขาว ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอขุนหาญคนใหม่  ณ ห้องพักนายอำเภอในที่ว่าการอำเภอขุนหาญแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ศก.4

นายณรงค์  จำปา นายกสมาคมฯ พร้อมทีบริหารสมาคมฯ ในนามผู้บริหารอำเภอขุนหาญ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(กศจ.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ร่วมงานวันปิยะมหาราช

นายณรงค์  จำปา  นายกสมาคมฯ นำสมาชิกสมาคมร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559  ณ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญความเคลื่อนไหวสมาชิกของสมาคมฯ

ความเคลื่อนไหวเปลีี่่ยนแปลงสมาชิกของสมาคมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559
สมาชิกสมาคมที่เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน
1.นายอรุณ  ชื่นตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
2.นายกมล  สาลีวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
3.นายบุญแสน  สุทธิประภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสงข์

ความเคลื่อนไหวเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ ปีงบประมาณ 2560
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
1 นายเฉลิมชัย  พิศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา อ.กันทรารมย์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา
2.นายเอกชัย ตองอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
3.นางวัชรินทร์  คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
4.นายสนใจ  พละศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

สมาคมฯ นำโดยนายกสมาคมฯ นายณรงค์ จำปา จัดกิจกรรมประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559  ณ  โรงแรมเชียงคานฮิลล์  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้บูรณาการการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเลย และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกของสมาคมที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบด้วยนายอรุณ  ชื่นตา  ผอ.โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  นายกมล  สาลีวงศ์  ผอ.โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  และนายบุญแสน  สุทธิประภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรวุฒิ  พุทธการี  ผอ.สพป.ศก.4 มาร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมนี้ด้วยวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประชุมกรรมการสมาคม

สมาคมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนรพรานวิบูลวิทยา โดยมีนายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯเป็นประธานการประชุม นายกมล สาลีวงษ์ ผู้อำ่นวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยาและบุคลากรให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

ให้กำลังใจสมาชิก

นายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพพ่อบุญเรียน  รัตโน พ่อ ผอ.วิทวัส รัตโน  ที่วัดศิลาจารบ้านกอกหวาน ต.โพธิ์ศรี  อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา