" สะอาด สว่าง สงบ "

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่โรงเรียนบ้านกันทรอม เพื่อหารือวางแผนการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่จะหมดวาระ  และวางแผนในการจัดประชุมใหญ่สามัญในเดือน พฤศจิกายน 2560 นี้แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ศก.1

6 ตุลาคม 2560 นายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯ ได้นำคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนสมาคมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ท่านทวีศักดิ์  นามศรี ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1


แสดงความยินดีกับนายอำเภอขุนหาญคนใหม่

23 ตุลาคม 2560 นายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอำเภอขุนหาญคนใหม่ นายคม  สังข์วงษ์วันปิยมหาราชปี 2560

23 ตุลาคม 2560  นายณรงค์ จำปา  นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญนำสมาชิกสมาคมฯ ถวายพวงมาลาสัการะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอขุนหาญ เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

อบรมสัมมนาและมุทิตาจิต

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้กับสมาชิกที่โรงแรมพีรดา  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกสมาคมที่เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 ท่านประกอบด้วย นายธีรวุฒิ พุทธการี  ผอ.สพป.ศก.4 นายปรีชา รินวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านพราน นายสัมพัทธ์  ศรีสุข ผอ.โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์  นายประชัน ธรรมรส ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว นายอิทธิ  ศรีมาธรณ์ ผอ.โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  นายชัยวัฒน์  พันธโคตร ผอ.โรงเรียนพรานวิบูลย์วิทยา

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมกรรมการสมาคม

สมาคมฯ   ่นำโดยนายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯ ประชุมคณะกรรมการหารือการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์วันปีใหม่ไทย 2560

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ นำโดยนายกสมาคม นายณรงค์ จำปา พร้อมคณะได้เข้าคารวะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องวาระปีใหม่ไทยประจำปี 2560 ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา