" สะอาด สว่าง สงบ "

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความเคลื่อนไหวผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในสมาคม

ความเคลื่อนไหวของบุคลากรในสมาคมฯ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งจะได้นำมาแจ้งสมาชิกเป็นระยะๆ
10- 11 พฤษภาคม 2561  นายมานพ  ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(ผดุงวิทยา) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1
18 พฤษภาคม 2561 นายเกียรติคุณ  สืบหล้า  ผู้อำการโรงเรียนบ้านตาหมื่น กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4 เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน  กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร สพป.ศก.418 พฤษภาคม 2561 นายจำเริญ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4 เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำ่นวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก. 4
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

9 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ นำโดยนายวิทวัส รัตโน นายกสมาคมฯ จัดให้การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจการขอสมาคม

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

ร่วมฉลองบ้านใหม่

นายวิทวัส รัตโน นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารในอำเภอขุนหาญ ร่วมงานฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ผู้อำนวยการปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่บ้านโคกพยอม  ต. โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายธีระวัฒน์  คำศรี รองผอ.สพป.ศก.4 เป็นประธานในงานวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

รดน้ำขอพรปีใหม่ไทย 2561 ผอ.สพป.ศก.4

สมาคมฯ นำโดยนายวิทวัส รัตโน นายกสมาคมฯ เข้ารดน้ำขอพรจาก นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

แสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่

นายวิทวัส รัตโน นายกสมาคม ฯ ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ คนใหม่ ดร.ฤทธา  นันทพันธ์  พร้อมรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

ปีใหม่ไทย 2561

นายวิทวัส รัตโน นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและกรรมาการสมาคมฯเข้ารดน้ำขอพรนายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอขุนหาญ ที่บ้านพักนายอำเภอ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

แสดงความยินดีกับผู้อำ่นวยการเชี่ยวชาญ

5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพ  นายวิทวัส  รัตโน นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิไลวรรณ  ทรงกลด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ที่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ