" สะอาด สว่าง สงบ "

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

สมาคมฯ นำโดยนายกสมาคมฯ นายณรงค์ จำปา จัดกิจกรรมประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559  ณ  โรงแรมเชียงคานฮิลล์  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้บูรณาการการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเลย และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกของสมาคมที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบด้วยนายอรุณ  ชื่นตา  ผอ.โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  นายกมล  สาลีวงศ์  ผอ.โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  และนายบุญแสน  สุทธิประภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรวุฒิ  พุทธการี  ผอ.สพป.ศก.4 มาร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมนี้ด้วยวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประชุมกรรมการสมาคม

สมาคมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียนรพรานวิบูลวิทยา โดยมีนายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯเป็นประธานการประชุม นายกมล สาลีวงษ์ ผู้อำ่นวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยาและบุคลากรให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

ให้กำลังใจสมาชิก

นายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพพ่อบุญเรียน  รัตโน พ่อ ผอ.วิทวัส รัตโน  ที่วัดศิลาจารบ้านกอกหวาน ต.โพธิ์ศรี  อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา


วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมกรรมการบริหารสมาคม

สมาคมฯ นำโดยนายกสมาคม นายณรงค์ จำปา จัดให้มีการประชุมกรรมการสมาคมเพื่อสรุปการดำเนินการจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2559 และวางแผนดำเนินการกิจกรรมของสมาคม ในปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านหล้าสรวง(บ้านผอ.อรุณ ชื่นตา) บ้านนาจะเรีย  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันครู ปี 2559

สมาคมฯ นำโดยนายกณรงค์ จำปา ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอขุนหาญ จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559  ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยมีนายอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 7

ตัวแทนผู้บริหารได้ไปมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 (จตุรมิตรเกมส์) ที่มีอำเภอขุนหาญเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทำให้การแข่งขันสำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี


ประชุมผู้บริหารอำเภอขุนหาญ

6 มกราคม 2559  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารอำเภอขุนหาญ จัดประชุมสมาชิกเพื่อหารือการจัดกิจกรรมวันครูและสรุปการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.4 "จตุรมิตรเกมส์"ซึ่งอำเภอขุนหาญเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายณรงค์ จำปา นายกสมาคมเป็นประธานการประชุม