" สะอาด สว่าง สงบ "

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

วันครูประจำปี 2561

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญร่วมกับอำเภอขุนหาญจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2561อย่างยิ่งใหญ่ ได้รับเกียรติจากนายคมป์  สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญเป็นประธาน กิจกรรมภาคเช้ามี ทำบุญวัดใกล้บ้าน พิธีบูชาครู  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น กีฬาภาคบ่าย ตอนเย็นงานสังสรรราตรีวันครู

ภาพกิจกรรมกล้องครูสมัครร.ร.ขุนหาญ  (เช้าพิธีการ)  (เย็นสังสรร )  
ภาพจากกล้องครูทนงศักดิ์ ร.ร.หนองบัวเรณ    กล้อง 1     ชุดที่ 3

ภาพจากกล้องครูประสิทธิ์ ร.ร.บ้านโคกระเวียง กล้อง 1 

ประชุมเตรียมงานวันครู61

8 /1 / 2561สมาคมฯจัดประชุดเตรียมงานวันครูอำเภอขุนหาญ ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

15 ธันวาคม 2560 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ นำโดยนายวิทวัส รัตโน นายกสมาคมฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ นำโดยนายวิทวัส รัตโน นายกสมาคมฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อมอบหมายงานและวางแผนการจัดงานวันครูประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)


วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ต้อนรับ ผอ.สพป.ศก.4

กลุ่มโรงเรียนน้้าตกห้วยจันทน์ นำโดยนายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มฯนำคณะผู้บริหารและบุคลากรในกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 คนใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รับรองคณะกรรมการชุดใหม่

23 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญให้การรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 -2562 โดยมีนายวิทวัส รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร เป็น นายกสมาคมฯ

ประชุมสมัยสามัญประจำปี 2560

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญนำโดยนายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯ จัดประชุมสมัยสามัญสมาคมฯประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญ วิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวาระสำคัญคือ การสรุปงาน/กิจกรรมของสมาคมตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา การสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระพร้อมมอบหมายงานให้กับกรรมการชุดใหม่  การแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ การแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ตลอดจนการวางแผนดำเนินงานกิจกรรมสมาคมในปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมเป็นอย่างดี