" สะอาด สว่าง สงบ "

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมกรรมการสมาคม

สมาคมฯ   ่นำโดยนายณรงค์ จำปา นายกสมาคมฯ ประชุมคณะกรรมการหารือการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์วันปีใหม่ไทย 2560

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ นำโดยนายกสมาคม นายณรงค์ จำปา พร้อมคณะได้เข้าคารวะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องวาระปีใหม่ไทยประจำปี 2560 ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รับนายอำเภอขุนหาญคนใหม่

 8 พฤศจิกายน 2559  นายณรงค์  จำปา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุนหาญ ได้เข้าพบนายสมเกียรติ  สีขาว ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอขุนหาญคนใหม่  ณ ห้องพักนายอำเภอในที่ว่าการอำเภอขุนหาญแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ศก.4

นายณรงค์  จำปา นายกสมาคมฯ พร้อมทีบริหารสมาคมฯ ในนามผู้บริหารอำเภอขุนหาญ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(กศจ.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรเทพวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ร่วมงานวันปิยะมหาราช

นายณรงค์  จำปา  นายกสมาคมฯ นำสมาชิกสมาคมร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559  ณ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญความเคลื่อนไหวสมาชิกของสมาคมฯ

ความเคลื่อนไหวเปลีี่่ยนแปลงสมาชิกของสมาคมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559
สมาชิกสมาคมที่เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน
1.นายอรุณ  ชื่นตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
2.นายกมล  สาลีวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา
3.นายบุญแสน  สุทธิประภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสงข์

ความเคลื่อนไหวเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ ปีงบประมาณ 2560
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
1 นายเฉลิมชัย  พิศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา อ.กันทรารมย์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา
2.นายเอกชัย ตองอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
3.นางวัชรินทร์  คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราษีไศล  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
4.นายสนใจ  พละศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

สมาคมฯ นำโดยนายกสมาคมฯ นายณรงค์ จำปา จัดกิจกรรมประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559  ณ  โรงแรมเชียงคานฮิลล์  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้บูรณาการการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเลย และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกของสมาคมที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบด้วยนายอรุณ  ชื่นตา  ผอ.โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  นายกมล  สาลีวงศ์  ผอ.โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  และนายบุญแสน  สุทธิประภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีรวุฒิ  พุทธการี  ผอ.สพป.ศก.4 มาร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมนี้ด้วย